EPDP - The Party of Positive Change

ሃገርና፡ መዋፈሪትን መዋግኢን ሓያላት ከይትኸውን

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ ጉጅለ ህግዲፍ ቀዳምነቱ ጉዳይ ኤርትራን ህዝባን ከምዘይኮነ፡ ብተደጋጋሚ ነጊሩና እዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳያት ብግብሪ በቲ ጉጅለ ዝረአ ዘሎ እውን ነዚ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ምውሳዱ...
harnnet.org

ናይ ምጽንባር ጽምብል

ኣብ ሆላንድ እንርከብ ኣባላት ክልቲኡ ሰልፍታት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራን፥ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ብዝተበጽሐ ስምምዕ ብመራኸቢ ብዙሃን ብዕለት 24-06-2020 ናይ ሌላ ኣኼባ ተፈጺሙ። እቲ ኣኼባ ብናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባ...
harnnet.org

ሎሚ ካብ ትማሊ ብዝተፈልየ ንሕሰብ

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ ህዝቢ ኤርትራ፡ ትማሊ ንኹሉ ኣንጻሩ ዝእለም ዝነበረ  ናይ ርሑቕን ቀረባን ውዲታት ስዒሩ ሳላ ዝተቓለሰ ናጽነቱ ጨቢጡ እዩ። ምእንቲ ዓለም ኣጸቢቓ ክትኣምንን ኤርትራዊ ልኡላውነት ወግዒ ክለብስን ከኣ መስርሕ ረ...
harnnet.org

ህዝቢ ኤርትራ፡ ብጉልባብ ኮረና ቫይረስ ይሳቐ’ሎ

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር፡ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን፡ ብጉልባብ ኮሮናቫይረስ ተዓጽዩ ኣደዳ ሕጽረት ዝተፈላለዩ መሰረታዊ ቀረባት ይኸውን ከምዘሎ ምንጭታት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ካብ ዝተፈላለዩ ከባ...
harnnet.org

ፈጻሚ ሽማግለ  ድሕሪ 3ይ ጉባአ ሰዲህኤ  4ይ ስሩዕ ኣኼኡ ኣቃኒዑ

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ብ1 ነሃሰ 2020 ድሕር’ቲ ኣብ 2019 ብዓወት ዝተዛዘመ 3ይን ሓድነታውን ጉባአ ሰልፉ 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብዚ ኣኼባኡ፡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ዓመታዊ ጸብጻብ መዚኑ...
harnnet.org

“ዘይኩርምትኻስ፡ ሑጻ ትቑርጥመሉ”

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰዲህኤ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ብቋንቋ ትግርኛ ቃለ መሓትት ኣካይዶም። ዕላማ ቃለ መሓትቶም ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ በቲ ዝመልኮ ቋንቋ ካብ ምጽላዉ...
harnnet.org

EPDP Profile Arabic

harnnet.org
Jul 31

Membership Form

harnnet.org
Jul 31

Uncategorised

EPDP - For Constitutional Governance, Democracy and Progress
harnnet.org

Political Program (English)

EPDP - For Constitutional Governance, Democracy and Progress
harnnet.org