Petržalka je bezpečnejšia aj vďaka podnetom od občanov

Z podnetov od občanov mestská časť Petržalka zistila, že v blízkosti Chorvátskeho ramena sa nachádza strom poškodený bobrom európskym a hrozí obava, že by mohol pádom ohroziť bezpečnosť obyvateľov. Oddelenie životného prostredia v Petržalke preverili stav dreviny priamo v teréne. Správcom pozemku

Okresný úrad povolil v Karlovej Vsi mimoriadny odlov diviakov

V mestskej časti Karlova Ves povolil okresný úrad mimoriadny odlov diviakov na nepoľovných plochách v blízkosti lesa na Púpavovej, Veternicovej, Hlaváčikovej, Starých gruntoch, Kuklovskej a v Líščom údolí. Lovom je poverená organizácia Mestské lesy v Bratislave. Plánovaný je priebežne až do konc

OLO opäť spustil mobilný zberný dvor

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu spustila v hlavnom meste opäť službu OLO taxi - mobilný zberný dvor. Verejnosť ju môže využiť, ak sa chce zbaviť objemného odpadu, ako sú starý a čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, matrace, drevo, koberce, periny či drevené aj laminát

Ďalšia zeleň v iniciatíve 10 000 stromov pribudla na čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni

Hlavné mesto Bratislava vysadilo v najväčšej čistiarni odpadových vôd na Slovensku ďalších trinásť stromov v podobe jelší a hrabov, ktoré sú v tomto biotope pôvodným druhom drevín. „BVS tento projekt podporuje dlhodobo a po tom, ako sme na jeseň finančne podporili vysadenie drevín priamo v mestsk

Stále je možné prihlásiť sa do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory

Ešte stále je možné prihlásiť sa do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory, vďaka ktorej môžu Bratislavčania a Bratislavčanky získať podporu od mesta pre svoj projekt až do výšky 10 000 eur. „Ak máte projekt už vymyslený, neváhajte sa do výzvy prihlásiť alebo využite možnosť skonzultovať h