VOA News Tigrinya ድምጺ ኣመሪካ

ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ንፀብፃብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነፂጎምዎ

ዓለምለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝተፈፀሙ ሰብኣዊ መግሃስቲ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዘውፅኦ መግለፂ ብክፍተታትን ጌጋታትን ዝተመልአ እዩ ክብሉ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ነፂጎምዎ።  ዓለምለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት /ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል/ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ኣሎ ዝበሎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ምውፅኡ ይዝከር።እቲ ፀብፃብ ብጌጋታት ዝትመልአ እዩ ዝብል ነቐፌታ ቀሪቡዎ ኣሎ።  ምሉእ ስእሊ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣየርኣየን ክብሉ ዝነቐፉዎ እቲ እቲ ክሲ ዝቐረቦም መግሃስቲ ተፈፂሙዎም ዝተብሃሉ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ነቲ ክሲ ነፂጎምዎ ኣለው።  ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ፀብፃቡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጂ ከምኡ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምፍፃሞም ዝገልፅ ፀብፃብ እቶም ክልላት ተቓዊሞምዎ ኣለው።  ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እቲ ፀብፃብ ሚዛናዊ ብዘይምዃኑን ንናይ ዝተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ድልየት ንምምላእ ዝቐረበ ብምዃኑን ኣይንቅበሎን ይብሉ።  ‘’እቲ ፀብፃብ ኣብ ክልልና ኣብ ዞባ ጉጂ ዝጠቐሶ 39 ዜጋታት ብናይቲ ክልል ኣካላት ፍትሕን ሓይልታትን ህይወቶም ሓሊፉ ይብል።ካብዚኦም ውሽጢ ብሓይልታት ፅጥታን ናይ መንግስቲ ኣካልትን ዝተቐትሉ ኢሉ ዝበሎም ኣስታት 19፣ 16 ዝኾኑ እዮም።እቶም ዝተረፉኸ እኒ መንእዮም? ብከመይ ኣገባብ እዮም ዝተጎድኡ? ዝብል ብትኽክል ኣየመልከተን።ብኻሊእ ወገን ድማ ሰብኣዊ መሰላት ክብሃል ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ መሰላትን ንኹሉ ዝሓቖፈን ክከውን ኣለዎ’’ ኢሎም።  ኣምነስቲ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝኣከቦ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ከምዘውፅኦን ናይ ኩሎም ዜጋታት ድምፂ እውን ከምዘይሰምዐን ወሲኾም ገሊፆም።  ሓላፊ ዘፈር ምምሕዳርን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ጅብሪል መሓመድ ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብዝ ሃብዎ መግለፂ ብወገኖም እቲ መፅናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ ናይ ኦነግ ኣባላት፣ኦነግ ስልጣን እንተድኣ ዘይጨቢጡ ኢትዮጵያ ኣይክትቕፅልን፣መሰጋገሪ መንግስቲ እንተድኣ ዘይተጣይሹ ብዝብሉ ዝመፅአ ስለዝኾነ ገልተኛ ኣይኸውንን ኢሎም።  መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሰብኣዊ መሰላት ንምኽባር ዝፈፀሞም ስራሕቲ ኣብ ግምት ዘየእተወ እውን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ።  ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሪፖርቱ ኣብ ምዕራብ ጉጂ 16 ሰባት ኣብ ምብራቕ ጉጂ ድማ 23 ሰባት ብድምር 39 ሰባት ብዘይፍርዲ ብናይ ሞት ምቕፃዕቲ ከምዝተቐትሉን ዝተቐትሉ እውን ዕጡቓት ከምዘይኮኑን ሓቢሩ ኣሎ።ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ፀጥታ ንምርግጋፅ ህይወት ሰብ ኣይጠፍአን ንብረት ኣይዓነወን ኣይብሃልን ግን እቲ መፅናዕቲ ንኩሉ ዝሓቖፈ ኣይኮነን፤ወገናዊ እዩ ኢሎም።  ሓልፊ ዘፈር ምምሕዳርን ፀጥታን ክልል ኦሮሚያ ዝኾኑ ኣቶ ጅብርል መሓመድ ኣምነስቲ ብዛዕባ ቅትለ 92 ሰባት ሓደ ነገር ከይጠቐሰ ምሕላፉ ሚዛናዊነቱ ስሒቱ እዩ ኢሎም።  ኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ ክእሰር እዩ ብዝብል ዝቐረበ ዝተጋገየ ሓበሬታ ምኽን ያት ብዝተልዓለ ዕንወት እንተወሓደ ህይወት 92 ሰባትጠፊኡ፣ልዕሊ 200 ሰባት ድማ ኣካሎም ጎዲሉን ብዙሕ ንብረት ዓኒዩን እቲ ፀብፃብ ነዚ እውን ክሓውስ ነይሩዎ ኢሎም።  ኣቶ ጌታቸው ባልቻ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ንምሕላው ስራሕቲ እናሰርሕ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣለው።  ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ንፀብፃብ ኣምነስቲ ብምቅ ዋም መግለፂ ኣውፂኡ እዩ።ሓላፊ ጉዳያት ኮምኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ምሉነህ ነቲ መግለፂ ዝተቃወመሉ ምኽንያት ይገልፁ።  ‘’ቀዳማይ ሪኢቶ ቀንዲ ሓላፍቲ መንግስቲ ናይቲ ክልል፣ዝምልከቶም መሓውራት ተሓቲቶም ሪፖርት ክህቡ ነይሩዎም።ካልኣይ ድማ ናይ ድሕንነት ቢሮ ዝሃቦ ሓበሬታ ዘይሓወሰ ብምዃኑ ብሓፈሻ ሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ ካሊእ ወገን ዝተልዓለ ኣምሲሉ ዝቐረበን ፍትሓዊ ብዘይምዃኑን እዩ’’ ኢሎም።  ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተመዛቢሎም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ማለት እውን ካብ ክልል ቤንሻንጉል ዝተመዛበሉ፣ ዝተጎድኡን ዝተቐትሉን፣ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ተመሳሳሊ ፀገም ዘጋጠሞም ኣለው፣ኣብቅማንት እውን ዝተምዛበሉ ኣምሓሩ ኣለው ነዚ ሓዊሶም ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዘይወፀ ብምዃኑ ኢና ንቃወሞ ዘለና ኢሎም።  ዝተቐተሉ ኣምሓሩ እናሃለው ቅማንት በይኖም ዝተፈለየ ይ በደል ከምዝተፈፀሞም ምቕራቡ ኣይተቐበልናዮን ኢሎም።  ኣብቲ ሪፖርት ዝተጠቐሰ 55 ሰባት ኣብ ሓደ ጉድጓድ ምቕባሮም፣ ቅትለት፣ብፎቶ ዝቐረቡ ምጉዳል ኣካል ኣይተፈፀመን ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ ግዛቸው ኣብ ቅማንትን ህዝቢ ኣምሓራን ፅንፈኛታት ብዝቐስቀሱዎ ምኽንያት ካብ ክልቲኡ ወገን ዝሞተ ኣሎ፤ነዚ እውን ኣብቲ እዋን ኮኒናዮ ኢና ኢሎም።ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም ከምዚባ ከምዚ ኮይኑ ዝብሃል ትኽክለኛ ሓበሬታ ኣይኮነን ኢሎም።  ዜጋታት ብሰላም ክነብሩ ናይ ምግባር መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎም ዝብሉለ ንሶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ናብ ሰላማዊ ዝተመለሰ እውን መንግስቲ ብዝሰርሖ ስራሕ እዩ ኢሎም።ኩነታት ተረጋጊኦም ሰላም ምስተፈጠረ ኣምነስቲ ጎዶሎ ሪፖርት ኣቕሪቡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ቅሬታ ክፍጠር ምፍታኑ ንሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝሕለቕ ትካል ትፅቢት ዝግበር ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣቶ ግዛቸው።
tigrigna.voanews.com
18h

ሕ/ሃ ቫይረስኮሮና ነቲ ኣብ የመን ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ዘጋድድ'ዩ ይብል

ኣብ የመን ዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምግጣም፥ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ ይቃናዕ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 2.4 ቢልየን ዶላር ይሓቱ`ለዉ። የመን- ብቐደሙ`ውን ኣብ ሕማቕ ድኽነትን ግጭትን ዝጸንሐት ሃገር`ያ -ሕጂ ድማ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተደሪብዋ። ኣብ መንጎ ብስዑድያ ዝምርሑ ሓይልታትን ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲን ተቐርቂራ ትሳቐ ዘላ የመን- ተወሳኺ ለበዳ ሕማም ክትጻወር ኣይትኽእልን።  ብመሰረት ሓበረታ ኣሶሼትድ ፕረስ ኣብታ ሃገር ዝነበሩ ትካላት ረድኤት- -ብሰንኪ ግጭት 75 % ፕሮግራሞም ክዓጽዉ ተገዲዶም ዝህብዎ ራሽን’ውን ነኪዮም-። ኣብ የመን ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ሊሳ ግራንደ፥ ንሓደ ስድራ ገጹ እናረኣኻ- ይቕረታ እቲ ንኽትነብር ዘድልየካ መግቢ ብፍርቂ ክቑረጸካ`ዩ ክትብሎ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ትገልጽ። ብዘይካ’ዚ ካብ ሆስፒታል ዝተመለሱ ሕሙማት ቫይረስኮሮና ከምዘለዉ ይንገር- ምኽንያቱ-ዝኣክል ስርዓት ሕክምና የለን። ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት፥ ኣብ የመን ካብቶም ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ እቶም 20 % ይሞቱ፥ ብደረጃ ዓለም ግን እቲ ቁጽሪ-  7 %`ዩ። ሕቡራት ሃገራት ድማ ነቶም ንርእሰ-ከተማ ሰንዓ ዝቆጻጸሩ ሑቲ፥ ንቁጽሪ ብቫይረስኮሮና ዝተታሕዙ ኣትሒትኩም ትሕብሩ ኣለኹም ኢሉ-ይኸሶም- ሑቲ ግን ነቲ ክሲ ይነጽግዎ። እቲ ንዕጡቓት ሑቲ ንምስዓር ዝዋጋእ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ድማ፥  ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዘካይደሉ እዋን፥ ሓደ ሓደ ግዜ ንሆስፒታላትን ኣብያተ-ትምህርትን ከምዝሃርም`ዩ ዝግለጽ። ሕጂ 80 % ሲቪላት የመን ረድኤት መግቢ እንተዘይረኺቦም- ጥምየት ከምዝጽበዮም`ዩ ዝግለጽ። ነዚ`ዩ ድማ ኣብ`ቲ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ዝግበር ዘሎ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ፥  ሰራሕተኛታት ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 2.4 ቢልየን ዶላር ይሓቱ ኣለው።
tigrigna.voanews.com
19h

ፕረዚደንት ትራምፕ ራስያ ዝተሓወሶ ተቓውሞ ንምቁራጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀሙ ከምዝግደዱ ኣጠንቂቖም

ኣብ በበይኑ ከባቢታት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ኣፍሪቃዊ ኣመሪካዊ ዝካየዱ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ሻብዓይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘሉ ፡ ትማሊ ኣጋ ምሸት ፕረዚደንት ትራምፕ ንዝካየዱ ዘለው ራስያ ዝተሓወሶም ተቓውሞ ንምቁራጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀሙ ከምዝግደዱ ኣጠንቂቖም። ፕረዚደንት ትራምፕ ትማሊ ኣብ ሮዝ ጋርደን ዝጽዋዕ መናፈሻ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮይኖም ንመላእ ኣሜሪካውያን ብተለቪዥን ኣብ ዝመሓላለፍዎ መልእኽቲ: ነቲ ብሰልፈኛታት ዝርአ ራስያ ዝተሓወሶ ተቓውሞ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ወተሃደራት ኣመሪካ ኣዋፊሮም ብቑልጡፍ ከቋርጽዎ ከምዝኽእሉ’ዮም ሓቢሮም። እቲ ወተሃደራት ኣሜሪካ ተጠቒምካ ራስያ ንዝተሓወሶ ጎነጻዊ ኣድማ ናይ ምቁጽጻር ስልጣን  ኣቐዲሙ ኣብ ንመራሕቲ ኣሜሪካ ብኣዋጅ ዝተዋህበ  ኮይኑ፤ መራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ህጹጽ እዋን ግዜ ነዚ ብ “ኢንሳረክሽን ኣክት” ማለት ኣዋጅ ምልዕዓል ዝፍለጥ ስልጣን ተጠቒሞም ህዝባዊ ምልዕዓል ብፍላይ ድማ  ራስያን ሕጊ ኣልቦነትን ኣብ ዝሰፈረሉ እዋን ንቡር ኣካይዳ ንኽምለስ መዝነት ዝህብ  ምዃኑ’ዩ ይግለጽ። እዚ ኣዋጅ'ዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ተተግባሪ ዝኾነሉ ኣብ 1991 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኮይኑ: ሽዑ ብተመሳሳሊ ሮድኒ ኪንግ ዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብጸዓዱ ፖሊስ ድሕሪ ምቕጥቃጡ ዝሰዓበ መጠነ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምልዕዓሉ ተተግቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ;  ቀንዲ መቀናቕንቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሰልፊ ደሞክራት ክኾኑ ትጽቢት ተነቢርዎም ዘለውን ኣብ ምምሕዳር ኦባማ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ ጆ ባይደን ሓዊስካ ፤ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ግን ነቲ ኣድማ ንምቁራጽ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ምትእትታው ዝቐረበ መጠንቀቕታ ከምዘተሓሳሰቦም ይገልጹ ኣለው። ጆ ባይደን ኣብቲ ንመግለጺ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኹንን ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፕረዚደንት ትራምፕ “ሰራዊት ኣሜሪካ ኣንጻር ህዝቢ ኣሜሪካ የበግስ ኣሎ” ክብሉ ተሪር ወቐሳ ፈንዮም  ኣለው። ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ኣዳም ስሚዝ ድማ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ናይ ምጥቃም ዘሕለፍዎ መጠንቀቕታ መሪሕነቶም ኣብዚ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ግዜ ንህዝቢ ኣሜሪካ መሪሑ ናብ ሓድነት ከምጽእ ከምዘይክእል መርኣያ እዩ ክብሉ ገሊጾሞ ኣለው። ከም ሓበረታ ወተሃደራዊ ሰበ-ስልጣን፥ ፕረዚደንት ትራምፕ ሕጂ ሓደ ቦጦለኒ ወተሃደራዊ ፖሊስ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ክምደብ ኣዚዙ`ሎ። ኣብዛ ዋና-ከተማ ዘለዉ 1,200 ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ዑቑር ሓይሊ ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ተኣዚዞም ኣለዉ። ሓሙሽተ ክፍለ-ግዝኣታት ድማ ካብ 600 ክሳብ 800 ዝኾኑ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብዚ ናብ ዋሺንግተን ዲሲ ይሰዳ`ለዋ ። ​ብተወሳኺ ትማሊ ምሸት ሓንቲ ብላክ ሃውክ ትብሃል ሄሊኮፕተር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ፥ ነቶም ኣድመኛታት ንምብታን ትሕት ኢላ ብምዝባይ -ንመሬት ኣዶሪና- ከምዝበታተኑ ጌራ- ከም ምልክት መርኣያ ሓይሊ ድማ ክሳብ ናብ ኣግራብ ትሕት ኢላ`ውን ኣቑጽልቲ ቆራሪጻ። ስጉምቲ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመትን ፈረቓን ናይ ስልጣን ዘመኑ ዝለዓለ ምልኪ ስልጣን ዘርኣየሉ ተባሂሉ ተወሲዱ`ሎ። ትራምፕ ነቲ ብሰንኪ ሞት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወልዐ ናዕቢ ንምህዳእ፡ ናይ ምጽንናዕ መሪሕነት ኣይወሰደን ተባሂሉ`ውን ብነቐፍቱ ይግለጽ`ሎ። ኣብዚ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ትማልን ሎምን ካብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ዝጅምር ኣዋጅ እቶ እቶ ተኣዊጁ`ሎ።
tigrigna.voanews.com
21h

ሽቅለት ኣልቦነት ቫይረስ ኮሮና ንምቅላስ ናብ ሕምብርቲ እቲ ቫይረስ ዝለዎ ዝኸዱ ሰብ ሞያ ጥዕና

ብሰንኪ ቫይረስኮሮና ዝተዓፀው ምንቅስቃሳት ኣሜሪካ ቀስ ብቀስ ይኽፈት አሎ፡፡ለበዳ ቫይረስ ኮረና ንዓውድታት ማእከላት ጥዕና ሓዊሱ ንቁጠባ እታ ሃገር ከምዘናወጻ ይፍለጥ ፡፡   አብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ስድረኦምን እውን ዝወረደ ሃሰያ ድሕሪ ኮቪድ 19 አብ ቁጽጽር ምውዓሉ እውን እንተኾነ ብቀሊሉ ዝፍታሕ አይኮነን፡፡  ዶክተር ማይክ ዊልሶን አብዚ እዋን ናብ ቴክሳስ ናብ ሸውዓተ አባላት ዝሓዘት ስድራ ቤቱ ተመሊሱ አሎ፡፡ "እዚ እዋን እዚ ግና ካብቲ ቅድሚ አዋርሕ ሜዲካል ዳይሪክተር ሆስፒታል ኒውዮርክ ኮይኑ ዘገልገለሉ እዋን ዝተፈለየ እዩ ፡፡ ዶክተር ማይክ አብ ሆስፒታል ኒውዮርክ  ን 22መዓልታት ብዘይ ምቁራጽ ንመልቲ 14 ሰዓታት ዝሰርሓሉ እዋን ከምዝነበረ ይዝክር፡፡" አብ ኒውዮርክ ቁጽሪ ብኮረና ቫይረስ ዝተለከፉ ሰባት እናነከየ ምስ መጸ ግና ዶክተር ዊልሰን ቴክሳስ ናብ ዝርከብ ስድርኡን ይሰርሓሉ ናብ ዝነበረ ሆስፒታልን እንተተመልሰ  ናብ ስርሑ ክምለስ አይከአለን፡፡ምኽንያቱ  ዶ/ር ዊልሰን ከምዚ ክብል ይገልጾ፡፡  "ዝሕከሙ ሰባት ስለዘይነበሩ ሓኪም አየድልዮምን ነይሩ፡፡ስለዝኮነ ነርስታትን ዶክተራትን ከይትመጹ ተባሂሎም፤ ንግዚኡ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም እዮም ዘለዉ፡፡ ''  ዝርግሐ ለበዳ ቫይረስኮረና አዚዩ አብ ዝነሃረላ ወርሒ ሚያዝያ ኣገልግሎት ጥዕና  አሜሪካ 1.4 ሚሊዮን ሰራሕተኛታቱ ካብ ስራሕ አሰናቢቱ'ዩ፡፡ መጠን ለበዳ እቲ ቫይረስ አዚዩ እናከፍአ ምስ ከደ ሆስፒታላት ቀንዲ ምንጪ እቶተን ንዝነበረ መስርሕ ሕክምና መጥባሕቲ ገቲኦም ክፍልታቶም ንመቀ፟በሊ ሕሙማት ቫይረስኮረና አወዒሎሞ እዮም።  ቅድሙ'ውን ገንዘባዊ ጸገም ዝነበረን ንኣሽቱ  ሆስፒታላት ዳርጋ ናብ ድርኩኺት ውድቀት በጺሔን'የን፡፡             ዶክተር ሩቺታ ጋንዲ ሓንቲ  ወቅዒ ዘጋጠማን ናብ ሆስፒታል ደንጉያ ዝመጸትን  ሕምምቲ (ዝሕክም ዝነበረ) (ትሕክም ነበረት ።ብህይወት ከተትርፋ ግን አይከአለትን ።                                                                          Act   '' እቲ ምዕጻው ደም ክንሪኦ ከለና አዚዩ ዝኽፍአ ሙኻኑ ኢና ተዓዚብና ።ኩላትና'ውን አዚና ኢና ሓዚንና ።  እዚ ጸገም ሓደ ካብቶም ውጺኢቶም  ክንልውጦም አንኽአሎም ጸገማት ሓደ እዩ ። እዛ ሰበይቲ አብ ውሽጢ 24 ሰዓታት እንተትመጸና ነይራ እቲ ዘጋጠማ ሕማም ምአለናላ ነይርና።                                                                        End Act                                                                         ሕሙማት ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ንዘይምኻድ  ስለዝወሰኑን  ሆስፒታላት አታውታተን ስለዝነከየ ንመብዛሕቶም ሰራሕተኛታተን ነክየነኦም'የን። ብፍላይ አብ ገጠራት ዘለዋ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምነአን ብሓደ ወይ ክልተ ዶክተራት'ዩ ዝሰርሕ ዘሎ፡፡   መስራቲት 23-ሽሕ አባላት ዘለውዎ ማሕበር ሓኻይም ህጹጽ ሕክምና  ሙድይ ዶክተር ሙድይ አባላተን አብ ዝሰርሕሉ ሆስፒታላት ሕጽረት ዶክተራት ምባል ካብ ስራሕ ከየስጉጎም ይፈርሁ'ዮም ድሕሪ ምባል  ከምዚ ትብል።                                                                      Act "ዋላ ክልተ መካይን አብ ደገ ጠጠው ዝበላ እንተሊየን አበኡ ሰባት የድልዩና እዮም።መጠን እቲ ሕማም መዓስ ከምዝደግስን ከምዝውስኽን አይንፈልጦን ስለዚኩልግዘ ድሉዋት ክንከውን አለና።"                                                                  End Act     ዶክተር ሙድይ ወሲኻ ሆስፒታላት አሜሪካ ኩልግዘ ሕጽረት ገንዘብ የጋጥመን እዩ ። ሎሚ ድማ ብኢስዎ እዩ ዝረአ ዘሎ ትብል። ብምቅጻል                                                             Act   "ከም ኢንዱስትሪ እዩ ዝከውን ዘሎ። ከምኡ ክኾውን አይነበሮን ፤ሓደሰብ ነቲ ካልእ ሰብ ዝሕብሕበሉ  ስፍራ እዩ ክኾን ዝነበሮ።"                                                        End Act   ቫይረስ ኮረና ዝውረዶ ጉዳት ንምክሕሓስ ተባሂሉ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ካብ ዝተፈቅ፟ደ ክልተ ትሪልዮን ዶላር እቲ 100 ቢልየን ዶላር ንዝኸሰሩ ሆስፒታላት ሓገዝ ዝውዕል እዩ።እንተኮነ ግና እዚ 'ውን ንዶክተር ዊልሶን ዝሕግዝ ኮይኑ አይተረኽበን ። እካ፟ድአስ ንድሕሪት ተመሊሱ ሰነዳት ተሞኩሩኡን ትምህርቱን የሐድስ አሎ።
tigrigna.voanews.com
2d

ኣብ ክልል ትግራይ ቁጽሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዙ ሰባት 52 ምብጽሑ ተገሊጹ

ኣብ ክልል ትግራይ ቑፅሪ ብቫይረስኮረና ዝተታሕዙ ሰባት 52 በፂሑ: ዝሞተ ድማ ሓደ ሰብ ተመዝጊቡ’ሎ:: ሎሚ ሶኑይ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፀኦ ውፅኢት ምርመራቫይረስ ኮሮና ከምዘመላኽቶ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ኣብ 119 ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ ኣርባዕተ ሰባት ቫይረስ ኮረና ተረኺብዎም ኣሎ:: እቲ ቫይረስ ካብ ተረኸቦም እቶም 3 ኣብ መቐለ ማእኸል መወሸቢ ዝነበሩ ኮይኖም እቲ 1 ድማ ኣብ ሰቲት ሑሞራ ዝነበረ ምዃኑ ተገሊፁ:: እቶም ሰለስተ ናብ ወፃኢ ናይ ጉዕዞ ታሪኽ ዝነበሮም ኮይኖም እቲሓደ ግና ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ታሪኽ ይኹን ምስ ብኮረና ምስ ዝተትሓዘ ሰብ ዝተፈለጠ ርክብ ዘይነበሮ እዩ:: ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ ሐዚ 2,863 ኣብ ምርመራ ቫይረስ ኮሮናዝተገበረሎም ኮይኑ ካብቶም ዝተመርሩ ሰባት 52 ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም እዩ፡፡ ቀዳም 22 ግንቦት 2012፡ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ሕማም ኮሮናቫይረስ ህይወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ::  ካልኦት ሓሙሽተ በዚ ቫይረስ ሓሚሞም ዝነበሩ ሰባት ክሓውዩእንከለው፡ ዝተረፉ ድማ ኣብ ሕክምና ክትትል ይገብሩ ከምዘለዉ ተሓቢሩ:: ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል::
tigrigna.voanews.com
2d

ኣብ ኣሜሪካ ዝተላዕለ ተቓውሞን ወጥሪን ሎሚ'ውን ቀጺሉ'ሎ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ  ኣብ ቀይዲ ፖሊስ እንሃለወ ህይወቱ ዝሓለፈ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ናብ ወራርን ምቅፃልን ንብረት ከምኡ እውን ናብ ህውከት ወሪዱ ኣሎ።ዋላ እውን ኣብ መብዛሕቲአን ዓበይቲ ከተማታት ስዓት እቶ እቶ እንተተኣወጀን ሓይልታት ፀጥታ እንተተዋፈሩን ኣብ ዓሌት (ሕብሪ ቆርበት)  ዝተመስረተ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ደይቡ ይርከብ።  ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ከምዚ ዝበለ ዘይምርግጋእ ተራእዩ ኣይፈልጥን።  ካብ ከተማታት ሲያትል ክሳብ ዋሽንግተን ዲሲ ንብረት ብሓዊ ይነድድ ኣሎ።ኣብ ቀትሪ ብዙሓት ተቓውምኦም ብሰላማዊ ሰልፊ ይገልፁ፤ምስ መሰየ ድማ ዓመፅን ዕንወት ንብረትን ይወርድ ኣሎ።  ኣመሓደርቲ ናይ 12 ክፍለ ግዝኣታት ነቲ ህውከት ንምቁፅፃርን ስርዓት ንምስፋንን ወታሃደራት ሓለዋ ሃገር/National Guards/ ክዋፈር ኣዚዞም ኣለው።  ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ እናሃለወ ዴረክ ሻውቪን ብዝተብሃለ ፖሊስ ከተማ ሚኒያፖሊስ ክሳዱ ብእግሪ ተረጊፁን ምስ መሬት ተጣቢቑን ህይወቱ ሓሊፉ።ዴሪክ ብሳልሳይ ደረጃ ገበን ቅትለት ተኸሲሱ ኣሎ።ሰልፈኛታት ግን ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ፖሊሳት ምምስራት ክሲ ሓዊሱ ተወሳኺ ይሓቱ ኣለው።  ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ሚኒያፖሊስ ‘’ንህዝበይ ለውጢ ክመፅእ ይደሊ እየ፤ተመሳሳሊ በደል ንነዊሕ ግዜ ክፍፀም ፀኒሑ፤ሎሚ እውን ብዘረባ ክሕለፍ የብሉን’’ በለ።  ብመሰረት ፀብፃብ ኣሶሼትድ ፕረስ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ 22 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣስታት 1,700 ሰባት ተኣሲሮም፣ዓሰርተታት ትካላት ንግዲ ነዲዶም፣ ፖሊሳት ቆሲሎምን ብርክት ዝበሉ ሰልፈኛታት ድማ ተቐቲሎምን ኣለው።  ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝተጀምረ ድምፂ ተቓውሞ ኣብ ዙሪያ ዓለም እውን ይቃላሕ ኣሎ።ኣብ ከተማ ለንደን ኣማእቲ ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣብ ዘርኣዊ ዘይማዕርነት ድምፆም የስምዑ ምስ ዘለው ሓድነቶም ገሊፆም።  ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ከተማ ለደንደን ድማ ከምዚ በለ። ‘’ኣብ ልዕሊ ፀለምትን ፀዓዱ ዘይኮኑን ሰባት ንኣማእቲዓመታት መግሃስቲ ክፍፀምን ኣብ ጎደናታት ክቕተሉን ሪኢና ኢና፤እናገደደ እውን እዩ ዝኸይድ ዘሎ።ዝኣክል ሪኢና።ዘይሰምዑና እንተኾይኖም ድምፅና ዓው ኣቢልና ክንቕፅል ኢና፤ደው ኣይነብልን።ለውጢ ዘድልየሉ ግዜ ሎሚ እዩ’’ ኢሉ።  ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢላን ኦማር ‘’ኣብ ሃገርና ንሪኦ ዘለና ብሞት ሓደ ሰብ ጥራሕ ዝተልዓለ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ስለዝፍፀም እዩ’’ ኢላ።  ድሕሪ ምውንጫፍ መንኮርኩር ዝሓለፈ ቀዳም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሃቡዎ ርእይቶ "እቶም ዓመፅቲ፣ዘረፍትን ስርዓት ኣልቦን ንክብሪ ጆርጅ ፍሎይድ እዮም ዘኽፍኡ ዘለው’’ ኢሎም። "እቲ ህውከትን ዕንወትን ዝምራሕ ዘሎ ንንፁሓን ብዘሸብሩ፣ስራሕ ዘጥፍኡ፣ ንግድታት ዝጎድኡን ህንፃታት ዘንድዱን ብዘለው ኣንቲፋን ካልኦት ፀጋማይ ክንፊ ኣኽረርቲ ጉጅለታትን እዩ’’ ኢሎም።  ብዙሓት ንተቓውሞ ሰልፍታት ምስ ምእካቦም ምስፍሕፋሕ ኮሮናቫይረስ የስግእ ኣሎ።ኣብ ኣሜሪካ  ብዝሒ ብቫይረስኮሮና ዝተታሓዙ ልዕሊ 1.8 ሚሊዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 105,000 በፂሑ ኣሎ።
tigrigna.voanews.com
2d

ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ኣብ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ዘበርክቶ ዘሎ ስርሓትን

ብ1996 ዓ.ም  ብዕሊ ዝተጣየሸ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ  4 ክፍልታት ተወዲቡ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃሱ ኣብ ወረዳታት ትግራይ እውን ጨናፍር ኣለዎኦ።  ቫይረስ ኮሮና ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣቱን ከም ማሕበርን ኣባላቱን ንምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ዝሕግዙ ትምህርታዊ ዝኮኑ ውፅኢት ኪነ ጥበብ እናሰርሐ ከምዝርከብ ኣቦ መንበር ቦርድ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ መምህር ያፌት ታደሰ ገሊፆም።   ምስ መምህር ያፌት ዝተኻየደ ዕላል ኣብዚ ምስማዕ ይከኣል።
tigrigna.voanews.com
5d

ዕላል ምስ ስነ-ጥበበኛ ግርማይ ገ/ልኡል(ወዲ ምዘሎ)

ኣብ ብርክት ዝበሉ ተኸታተልትን ንጽል ፊልምታትን ከም ቀንዲ ገጸ ባህርን ተሓጋጋዝን ኮይኑ ብምውሳእ ብዘርእዮ ፍሉይ ጠባይ ገጸ-ባህሪ ካብ ህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነትን ኣድናቖትን ዝረኸበ ምኩር ተዋሳአይ’ዩ።  ዝተፈላለዩ ፊልምታት ብምድራስን ብምእላይን’ውን ኪኖ ምውሳእ ኣብ ስነ-ጥበብ ንዘለዎ ዓቕሚ ዘርኣየ ስነ-ጥበበኛ ‘ዩ-ግርማይ ገ/ልኡል(ወዲ ምዘሎ)። ኣብ ዩትዩብ ንዝዘርግሖም ተኸታተልቲ ፊልምታቱን ንሓፈሻዊ ተመክሮኡን ከምኡ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምብራኽ ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ብዝምልከት ምስኡ ዝተገብረ ዕላል ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል ።
tigrigna.voanews.com
5d

ኣምንስቲ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሃራን መግሃስቲ ሰብ ኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለው ክብል ከሲሱ

ዓለምለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝኸፍአ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ከምዘሎ ገሊፁ።  እቲ ትካል ቅትለት፣ጃምላዊ ማእሰርትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይፍፀሙ ኣለው ዝበሎም ፆታዊ መጥቓዕቲን ኣብቲ ፀብፃብ ዘርዚሩ’ሎ ።  ኣምነስቲ ብወገን መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሻት ምህላዎም ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀሙ መግሃስቲ መሰላት ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ።  ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶ መንግስቲ ንምርካብ ኣይተኸ አለን፤ እንተኾነ  ነዚ ይኹን ንኻልእ ጉዳይ ምዃኑ ዘይተነፀረ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፌስቡክ ገፆም ከምዝፀሓፉዎ ጉዕዞ ለውጢ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ስለዝኾነ ኣወንታዊ ለውጢ ነቲ መንገዲ ከይስሓትካ እዩ ዝፍፀም: ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ብዘይደልዩ ኣካላት ድማ ኣይንዘናጋዕ ኢሎም። ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።
tigrigna.voanews.com
5d

ኣብ ኢትዮጵያ ቁጽሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዙ ሰባት 968 ምብጽሑ ተገሊጹ

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 24 ስዓታት ኣብ ልዕሊ 5,015 ሰባት ብዝተኻየደ ምርመራ ላብራቶሪ 137 ሰባት ብቫይረስኮሮና ምትሓዞም ተረጋጊፁ።እቶም በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ 109: ኣብ ክልል ኣምሓራ 1 ኣብ ክልል ኦሮሚያ 8: ኣብ ክልል ቤንሻንጉል 2: ኣብ ዓፋር 1 ሓደ ምዃኖም ተፈሊጡ።ኣብታ ሃገር ብዝሒ ብቫይረስኮሮና  ዝተታሓዙ ሰባት 968 በፂሑ ኣሎ።ብዝሒ በቲ ቫይረስ  ህይወቶም ዝስኣኑ ናብ ሸሞንተ ክብ ኢሉ ኣሎ።  እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብዘዋስን ከባቢ ዘሎ ምንቅስቓስ ሰባት ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ቫይረስኮሮና  ዘጋድድ ስለዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሓቲቱ።  ብፍላይ ምስ ሱዳን ኣብዘዋስን ከተማ መተማ ወረዳ 19  ናይ መውፅኢን መእተውን በርታት ብምህላዎም ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኢትዮጵያዊያንን ናይ ወፃኢ ዜጋታትን ምቁፅፃር ዘተሓሳስብ እናኾነ ምምፅኡ እቲ ክልል ኣፍሊጡ።  እቲ ናይ ሰባት ምንቅስቓስ ነቲ ቫይረስ ምቁፅፃር ከቢድ ከምዝገበሮ ምኽትል ኣማሓዳሪን ኣቦ መንበር ግብሪ ሓይሊ ቫይረስኮሮናን ክልል ኣምሓራ ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ገሊፆም ።  ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ ናይ ቫይረስኮሮና ግብረሓይሊ ኣብታ ከተማ ምሻጥ ይኹን ምጥቃም ጫት ከልኪሉ።ነቲ ትእዛዝ ብምጥሓስ ናብ ዕዳጋ ዝቐረበ ልዕሊ 1.8  ሚሊዮን ብር ዘውፅእ ጫት ክቃፀል ድማ ተገይሩ።  ይኹን ደአ እምበር  እቲ ስጉምቲ ድጋፍን ተቓውሞን ምስዓቡ ተፈሊጡ'ሎ።
tigrigna.voanews.com
5d

ኣብ ሶማል ዘጋጠመ ቕትለት 7 ሰብ ሞያ ጥዕናን 1 ወናኒ ሹቕን ኣብ ነበርቲ ከቢድ ስንባደ ምፍጣሩ ተገሊጹ

ኣብ ሶማል ትማሊ ሓሙስ ሞይቶም ዝተረኸቡ ሸውዓተ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕናን ሓደ ካልእ ውልቀሰብን ኣብ ነበርቲ፣ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣንን ዓበይቲ ዓድን ከቢድ ስንባደ ምፍጣሩ ተሓቢሩ።  ነባሪ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ሽማግለ ዓዲ ኣሕመድ መሓምድ ሙሴ ሬሳታት ሸውዓተ መናእሰይ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሓደ ወናኒ ሽቑን ካብ ሞቓድሾ 30 ኪሎ ሜትር ሪሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ረኺብና ኣለና ኢሎም ።  እቶም ሰባት ናይ ሶማል ወታሃደራዊ ኽዳን ብዝተኸደኑ ተዓፊኖም ምስዝተወሰዱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዮም ተቐቲሎም ተረኺቦም።  ነቲ ስጉምቲ ዝፈጸመ አካል ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን። ሙሴ ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ግን ወታሃደራት ሶማል ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንገዲ ብዝተቐብረ ቦምብ ናይ ዝሞቱ ትሽዓተ ወታሃደራት ሕነ ንምፍዳይ ብወታሃደራት መንግስቲ ዝተፈፀመ እዩ ይብሉ።   ኮሚሽነር ክፍለ ግዝኣት ባላድ ግን ነቲ ክሲ ብምንፃግ ፈፃሚኡ ኣል ሸባብ እዩ ኢሎም ኣለው።
tigrigna.voanews.com
5d

ሚልሻታት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ብዘካየደዎ መጥቓዕቲ 1 ወታሃደር ምሟቱን ካልኦት ብዙሓት ምቑሳሎምን ተገሊጹ

ሚልሻታት ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ዶብ ሱዳን ብምእታው ብዝፈጸምዎ መጥቓዕቲ ሓደ ወታሃደራዊ መኮነን ሱዳን ምቕታሎምን ካልኦት ብዙሓት ወታሃደራት ምቑሳሎምን ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን-ሱና ጸብጺቡ።   ሚልሻታት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ምብራቓዊ ከተማ ኣል- ገዳራፍ  ብምእታው ንፕሮጀክታት ሕርሻ ብምጥቓዕ ምስ ወታደራት ሱዳን ምግጫዎም ሱና ወሲኹ ይሕብር።  ወሃቢ ቃል ናይ ሱዳን ወታሃደራዊ ሓይሊ ብኢትዮጵያ ዝድገፉ ወታሃደራት ብዝፈፀሙዎ መጥቓዕቲ ብዙሓት ወታሃደራት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ምባሎም ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ገሊጹ።
tigrigna.voanews.com
5d

ህዝባዊ ናዕቢ ከተማ ሚንያፖሊስ ኣመሪካ - ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ክእወጅ ደሪኹ

ምስ ቅትለት ጸሊም ኣመሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብኢድ ፖሊስ ብዝተተሓሓዘ ዝተቖጥዑ ነበርቲ ከተማ ሚንያፖሊስ ትማሊ ንመደበር ፖሊስን ካልኦት ንግዳዊ ትካላትን ብምጥቃዕ ከምዘቃጸሉ ተፈሊጡ። ከንቲባ ከተማ ሚንያፖሊስ ጃኮብ ፍረይ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጎሃሃረ ዝመጽእ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቁጽጻር ኣዋጅ ህጹጽ እዋን'ኳ ትማሊ ሓሙስ እንተኣወጀ: ኣማስይኡ እቲ ናዕቢ ናብ መደበር ፖሊስን ንግዳዊ ትካላትን ምቁጽጻርን ምቅጻልን ከምዝዓረገ ክፍለጥ ተኻኢሉ።   ከንቲባ ከተማ ሚንያፖሊስ ጃኮብ ፍረይ ኣብታ ከተማ ብርግጽ ሕርቃንን ሓዘንን ሰፊኑ ከምዘሎ ብምግላጽ ይዂንምበር "እምንን ካልእ ተወርወርትን መፍትሒ ኣይኮነን" ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ምቅጻልን ምዝራፍን ንሕብረተሰብ ኣገዳሲ ዝኾኑ ትካላት ተቐባልነት ከምዘይብሎም ኣረዲኡ። ኣመሓዳሪ ክፍለግዝኣት ሚናሶታ ቲም ዋልዝ ብወገኑ: እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቁጽጻር ብ ናሽናል ጓርድ ዝፍለጥ ሰራዊት እታ ግዝኣት ናብታ ከተማ ኣዋፊሩ ኣሎ። እቶም ሰራዊት ብቊጽሪ 500 ክኾኑ ከለው: ኣብ ከተማታት ሚንያፖሊስ፥ ሰይንት ፖልን ከባቢታተንን ክምዝተዋፈሩ ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።  ፖሊስ ከተማ ሚንያፖሊስ ኣብ ቅትለት ፍሎይድ ኢድ ዝነበሮም ኣርባዕተ ፖሊስ ካብ ስርሖም ከምዘባረሮም ይፍለጥ። እቲ ጉዳይ ድማ ብኣኽበርቲ ሕጊ ይርአ ከምዘሎ ብተወሳኺ ይሕበር።
tigrigna.voanews.com
5d

ህዝባዊ ናዕቢ ከተማ ሚንያፖሊስ ኣመሪካ - ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ክእወጅ ደሪኹ

ምስ ቅትለት ጸሊም ኣመሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብኢድ ፖሊስ ብዝተተሓሓዘ ዝተቖጥዑ ነበርቲ ከተማ ሚንያፖሊስ ትማሊ ንመደበር ፖሊስን ካልኦት ንግዳዊ ትካላትን ብምጥቃዕ ከምዘቃጸሉ ተፈሊጡ። ከንቲባ ከተማ ሚንያፖሊስ ጃኮብ ፍረይ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጎሃሃረ ዝመጽእ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቁጽጻር ኣዋጅ ህጹጽ እዋን'ኳ ትማሊ ሓሙስ እንተኣወጀ: ኣማስይኡ እቲ ናዕቢ ናብ መደበር ፖሊስ ምቁጽጻርን ምቅጻልን ከምዝዓረገ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ከንቲባ ከተማ ሚንያፖሊስ ጃኮብ ፍረይ ኣብታ ከተማ ብርግጽ ሕርቃንን ሓዘንን ሰፊኑ ከምዘሎ ብምግላጽ ይዂንምበር "እምንን ካልእ ተወርወርትን መፍትሒ ኣይኮነን" ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ምቅጻልን ምዝራፍን ንሕብረተሰብ ኣገዳሲ ዝኾኑ ትካላት ተቐባልነት ከምዘይብሎም ኣረዲኡ። ኣመሓዳሪ ክፍለግዝኣት ሚናሶታ ቲም ዋልዝ ብወገኑ: እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቁጽጻር ብ ናሽናል ጓርድ ዝፍለጥ ሰራዊት እታ ግዝኣት ናብታ ከተማ ኣዋፊሩ ኣሎ። እቶም ሰራዊት ብቊጽሪ 500 ክኾኑ ከለው: ኣብ ከተማታት ሚንያፖሊስ፥ ሰይንት ፖልን ከባቢታተንን ክምዝተዋፈሩ ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።  ፖሊስ ከተማ ሚንያፖሊስ ኣብ ቅትለት ፍሎይድ ኢድ ዝነበሮም ኣርባዕተ ፖሊስ ካብ ስርሖም ከምዘባረሮም ይፍለጥ። እቲ ጉዳይ ድማ ብኣኽበርቲ ሕጊ ይርአ ከምዘሎ ብተወሳኺ ይሕበር።
tigrigna.voanews.com
5d

ቃለ መጠይቕ ምስ ኣብ ምንካይ ዝርግሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትሕግዝ ዲጅታል ኣፕሊከሽን ዝመሃዘ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መንእሰይ

ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ነባሪ ክፍለ-ግዝኣት ቨርጅንያ ዝኾነ ኤርትራዊ- ኣመሪካዊ መንእሰይ ብሩክ ኣረፋይነ ሃብተ፥ ኣብ ምንካይ ዝርግሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትሕግዝ ዲጅታል ኣፕሊከሽን ኣማዕቢሉ`ሎ።  እታ `ኣፕ` ፥ ብቫይረስኮሮና ዝተታሕዘ ሰብ እንተልዩ፡ 14 መዓልታት ንድሕሪት ተመሊሳ፥ ምስ`ቲ ሰብ ምትንኻፍ ወይ ምቅርራብ ዝነበሮም ሰባት ኩሎም ኣላልያ ትሕብር ምዃና መንእሰይ ብሩክ ይገልጽ። እታ ብ `ትራከር` ብሩክ ሃብተ`  ትፍለጥ ኣፕሊከሽን፥ ውልቃዊ-መሰል ዓቂባ ትሰርሕ ምዃና ዝገልጽ ብሩክ፥ ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ተጠቀምቲ ይግልገሉላ ከምዘለዉ`ውን ኣፍሊጡ`ሎ። ምሉእ ትሕዝቶ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።
tigrigna.voanews.com
6d

ብምኽንያት ግንቦት 20 ዝወጸ መግለጺ መንግስቲ ክልል ትግራይ

" ማህበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ንምዃን ቀሪባ ኣላ’ሞ  መፍትሒ አካል ክኸውን ይግባእ" ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ::ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ዝበለ ብምኽንያት 20 ግንቦት ኣብ ዘውፀኦ መግለጺ’ዩ:: ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 20 ግንቦት ጠሚቱ ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ: ናይ እንኳዕ ኣብፀሐኩምመልአኽቲ ድሕሪ ምሕላፍ: ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዓወት 20 ግንቦት ከኽብሩ ዝፀንሑ ሽግሓርነት ኣንበልቢሎም ሰብ ዋና ስልጣን ብምዃኖም እዩ ኢሉ:: ኣብ 2017 ዓ.ም ንኢትዮጵያ ምስ ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎም ሃገራት ንምስላፍ ግልፂ ራእይ ተቐሚጡ: ሰላምክሰፍን: ዲሞክራሲ ሱር ክሰድድን ኩለመዳያዊ ልምዓት ንምቅልጣፍ  ዘኽእሉ ስርሓት ተፈፂሞም እዮምክብል ገሊፁ:: እቲ መግለጺ እዞም ስርሓት ንምፍፃም ድማ ኣብ መሰረታዊ እምነታትን ዓንድታትን ሕገ መንግስቲ ፌድራላዊዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበሩ ዓበይቲ ሸቶታት ንምዕዋት ሰፋሕቲ ስርሓት  ተወጊኖምእዮም ኢሉ:: ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወነንቲ ሉኣላዊ ስልጣን ምዃኖም ተረጋጊፁ: ንግድን  ኢንቨስትመንትብምስፍሕፋሕ ነፃነት ልኣላዊነትን ክብርን ኢትዮጵያ ተሰሪሖም ዝበለ እቲ መግለፂ: ካብ ውሽጢ ናብ ደገዝርኢ ድኽነት ኣብ ምንካይን ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ምሕያል: ሂብካ ምቕባል መሰረት ዝገበረ ፖሊስ ጉዳይወፃእን ደሕንነት ተቐሪፁ ምንቅስቓስ ስለዝተፈፀመ ለውጢ ተመዝጊቡ ኢሉ:: ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።     በዚ ድማ ኣብዛ ሃገር ኣብ ኢኮኖሚ: ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ዓውድታት ለውጥን ዕብየትን ከምዝተመዝገበእቲ መግለፂ ዘርዚሩ:: መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ወሲኹ እዚ ጉዕዞ ድማ ኣብዛ ሃገር ብዝተፈጠረ ሓታቲ  ሕብረተሰብ ድልየታትንሕቶታትን ብእዋኑ ብዘይምምላሶም ብኻልእ ገፅ ድማ ናይ ቀደም ኢህወደግ ዝነበሮ ኣትሓሳስባን ተግባር ኣካብነት ክራይን ዝፈጠሮም ፀገማት ተስፋሕፊሖም ብምቕፃሉ ክተዓናቀፍ ኪኢሉ ይብል:: እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ብዘይካ ህወሓት ካልኦት ናይ ቀደም ኦህዴድ፣ ብአዴን ብተወሳኺ ድማደኢህዴ ናይ ዕሞቆት ተሃድሶ ገምገማ ብዘይምክያዶም ክፍታሕ ኣይከኣለን ኢሉ:: እቲ መግለፂ ንመንግስቲ ፌደራል ሓይል ነቐፌታ ዝሓዘ እውን’ዩ ኔሩ: ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ፌደራል ስልጣንተቖፃፂሩ ዘሎ ኣካል ዜጋታት ብመንነቶም ክመዛበሉ: ብፖለቲካዊ እምነቶም መንነቶምን ድማ ናብ ማእሰርቲይዳጎኑ ኣለዉ ብምባል ከሲሱ:: መንግስቲ ፌደራል ነፃነትን ክብርን ኢትዮጵያ ብዘዋርድ መልክዑ ፖሊስያዊ ነፃነት’ዛ ሃገር ንጎኒ ጎዲፉ: ኩሎም መእተዊ በርታት’ዛ ሃገር ንሓይልታት ወፃኢ ከፊቱ እዩ ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ መንግስቲ እቲ ክልል: ዓበይቲ ትካላት’ዛ ሃገር  ከም ሸቐጥ ንዕዳጋ ቐሪቦም ብምባል ተቓውምኡ ገሊፁ:: ኣብ ጉዳይ ምርጫ ንፖለቲካ ውድባት: መራሕትን ምሁራንን ኣብ ዘሕለፎ መልአኽቲ: ቫይረስኮሮና ብሓባርእናመከትና 6ይ ሃገራዊን ክልላዊን ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ብሓባር ንቀሳቐስ ክብል ፀዊዑ:: ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ መግለፂኡ ንመሪር ቃልሲ ዝተረኸበ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት እንኳዕኣብፀሐካ ድሕሪ ምባል: ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብመራሕቲ ክልቲአን ሃገራትግልፂ ዘይኮነ ርክብ ዕንቅፋት ገጢምዎ ይርከብ ብምባል ከሲሱ::ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ሓይሉ ክቕፅል ድማህዝቢ ኤርትራ ግድኡ ከበርክት ፀዊዑ:: መንግስቲ ክልል ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም እውን መልአኽቲ ኣሕሊፉ እዩ: ኣብ ቅልጡፍ ጉዕዞ  ማሕበረኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኣትያ ዝነበረትን ተስፋ ተነቢሩላ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ዘይብላክትኸውን ኣብ ጫፍ በፂሓላ ኢሉ:: እቲ መግለፂ ምብትታን ኢትዮጵያ: ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ማእኸል ህውከት ብምግባር: ልዕሊ60 ሚእታዊት ምንቅስቓስ ንግዲ ዓለም ክዕገትን መዕንደሪ ግብረራዕዳውያን ንምኻን ምፍቃድ ማለት’ዩ እዩክብል ስግኣቱ ገለጹ። መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዕምቆትን ስፍሓትን እቲ ፀገም ብምርዳእ ንሓባራዊረብሓ ክበሃል ኣካል መፍትሒ ክትኾኑ ይግባእ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ፀዊዑ::  "ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ፌደራል ከም ስርዓት ደርጊ ውልቀመላኺ ምዃኑ ይወስዶም ዘለዉ ስጉምትታትየርኢ ኣሎ" ብምባል ከሲሱ:: እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ዳግም ቤት ማእሰርቲ ብሄር ብሄረሰባትን ኣይትኾንን ዝበለ ኮይኑ መስል ዓርሰምሕደራ ብዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ኣይምንዛዕን ኢሉ:: ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል::
tigrigna.voanews.com
6d

‘ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ምስ ደርጊ ምንፅፃሩ ካልእ ዕላማ ኣለዎ’ ኣቶ ንጉስ  ጥላሁን

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረቦ ነቐፌታ ብስምዒትን ቁጥዐን ዝተመልአ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚንስትር  ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን “ምኽንያት ሎሚ መፂኡ ናይ ዘሎ ለውጢ ቅድሚኡ ይፍፀም ዝነበረ ግፍዒ እዩ” ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ነቲ ክልል ይመርሕ ዘሎ ጉጅለ ከምዚ ዝበለ መግለፂ ዘውፅእ ኣብ ክልል ትግራይ ይልዓል ንዘሎ ሕቶ ኣንፈት ንምስሓት እዩ ኢሎም።  ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 20 ግንቦት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ   ፌደራል መንግስቲ ብርቱዕ ነቐፌታ ኣቕሪቡኣሎ።ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚንስትር  ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ነቲ ክልልዝመራሕ ህውሓት ብዙሓትመግለፂታት ምውፅኡ ብምግላፅ ኣብቲ መግለፂ ዝወፁ መልእኽትታት ብሕርቃንን ስምዒትን ዝተመልኡ እዮም ኢሎም።  ኣብ እዋን ከይዲ ለውጢ ሓሓሊፉ ፀገማት ኣይነበሩን ኣይብሃልን ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነገር ግን ከም ስርዓት ናይ ዜጋታት መሳቐይን መፈፀሚ ግፍዕን ቦታታት ብስፍሓት ኣዳሊዩ፣ ሰብ መዲቡ ዘሳቒ ዝነበረ ቅድሚ ክልተ ዓመት ተወጊዱ እዩ ኢሎም።  ኣብ 20 ግንቦት ኮይንና ክንርእይ ከለና ብዙሓት ዋጋ ዝተኸፈልሉ፣ንዴሞክራሲ ዝተቓለስሉ፣ ብዙሓት ኣሽሓት ዝሞቱሉ፣ሕቶ ሒዞም በረኻ ዝወፅሉን፣ ሎሚ ድማነዚ ናይ ለውጢ መስርሕ  ንዝጎደለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ን ምምላእ ዝመፀ እዩ ኢሎም።  ኣቶ ንጉሱ ቀጺሎም ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ንናይ ፌደራል መንግስቲ ምስ ደርጊ ምንፅፃሩ ዝተፈለየ ዕላማ   ኣለዎ ኢሎም ።  ‘’ፍቕርን ምክእኣልን ሰላምን ኣብ ሃገርና ንምንጋስ መዓልቲ ምስ ለይቲ ምትጋህ ደርጊ ዘብል  ይኮነን፤ኩሉ ግዜ ነቲ ሕብረተሰብ ከም መፈራርሒ ምጥቃም  ስለዝተለምደን ካብ ትግራይ  እቲ መንእሰይ  ዘልዕሎ፣ኣዴታት ዘልዕልኦ  ሕቶ ብዝተለመደ ኣገባብ ኣብቲ ህዝቢ ስግኣት ፀላእቲ ብምፍጣር ንምድንጋርን እዩ’’ ኢሎም።
tigrigna.voanews.com
6d

ፕሮግራም መግቢ ዓለም 265 ሚልዮን ሰባት ሓደጋ ውሕስነት መግቢ  ከጋጥሞም ከምዝክእል ኣጠንቂቑ

ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሓደ ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤን ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ19 ኣዕናዊ ለበዳ ጥምየት ክኸውን ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ትካል ኣብዚ ዓመት 265 ሚሊዮን ሰባት ሓደጋ ውሕስነት መግቢ ከጋጥሞም ከምዝክእል ወሲኹ ገሊፁ ኣሎ።   ብመሰረት ትንታነ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ ቫይረስኮሮና ኣብ ዙሪያ ዓለም  ኣስታት 265 ሚሊዮን ሰባት ከቢድ ፀገም ውሕስነት መግቢ ከጋጥሞም ከምዝክእል ይሕብር። እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከጋጥም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ካብ ዝተገመተ 130 ሚሊዮን ብዕፅፊ ዝዓበየ እዩ።     እቲ ለበዳ ኣቐዲሙ ዘፍርሕ ዝነበረ ኩነታት ጥምየት ዘጋድድ እዩ።ሕጂ 1 ካብ 9 ሰባት ዝብላዕ የብሉን፤820  ሚሊዮን ሰባት ብቀፃሊ  ይጠምዩ ኣለው ማለት እዩ።   ኣብ ኒው ዮርክ ዝመደብሩ Hunger Project ናይ ዝተባህለ ተበግሶ ወሃቢት ቃል ሳራ ዊልሰን  ኣጋጢሙ ዘሎ ካብ ናይ ጥዕና ለበዳ ንላዕሊን ናይ ጥምየት ቅልውላው እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኢላ።  ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ ዝህልዉ ‘’ለበዳ ጥምየት’’ ብሰንኪ ቁጠባዊ ሽግር፣ናህሪ ዋጋን ምቁራጽ ሰንሰለት ቀረብ መግብን ዝፍጠር እዩ።  ፈፃሚ ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቢስለይ ንቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቡዎ መብርሂ ‘’ዓፀቦ ገና የለን’’ ኢሎም።  ‘’ግን ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝሰፈሩ ብርክት ዝበሉ ዓፀቦታት ከጋጥም ይኽእል እዩ’’ ኢሎም።  ንሶም ወሲኾም  እዋናዊ ሸቕሊ ብምስንኻሉ ሰራሕተኛትታ ዝልእኹዎ ገንዘብ ኣብ ሃይቲ፣ኔፓልን ሶማልን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከንቆልቁል ትፅቢት ይግበር ኢሎም ። ኣብ ዙሪያ ዓለም ብሰንኪ ዝተነብረ እገዳ ጉዕዞ ካብ በፃሕቲ ዝርከብ ገንዘብ ኣይህሉን።ቱሪዝም ካብ ሓፈሻዊ እቶት ውሽጢ ሃገር 9.4 ሚእታዊት ዝሽፍነላ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሃሰያ ከስዕብ’ዩ: ናብ ወፃኢ ካብ እትልእኾ ሰደድ 98.8 ሚእታዊት ነዳዲ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን እውን ምውዳቕ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ብቁጠብኣ ከቢድ ጉድት ከስዕበላ እዩ።   ናይ ኮቪድ-19 ሳዕቤን ነዊሕ ክጸንሕ ትፅቢት ስለዝግበር መራሕቲ ሃገራት ብኩሉ መዳይ ነዚ ሓዱሽ ንቡር ክዳለው ከምዘለዎም ሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ውድባትን ይምዕዱ።
tigrigna.voanews.com
6d

ኣብ መላእ ዓለም ቁጽሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 350,000 ምብጽሑ ተገሊጹ

ኣብ ዙሪያ ዓለም ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 350,000 በፂሑ። ኣብ ብራዚልን ህንድን ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ይተሓዙ ዘለው ብናህሪ እናወሰኸ ምኻዱ  ስግኣት ኣሕዲሩ ኣሎ። ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል ።
tigrigna.voanews.com
7d

ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ጉድለት ጥንቓቐ ስግኣት ከምዝፈጠረሎም ይዛረቡ

ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዘተሓሳስባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ  ሕብረተሰብ ይረአ ዘሎ ጉድለት ጥንቃቐ ከቢድ ስግኣት ከምዝፈጥረሎም ድምጺ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ገሊፆም።  ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ዕዳጋ ማእኸላትን ኣገልግሎት መጎዓዚያን እቲ ጉድለት ብሰፊሑ ከምዝርኣይ ተፈሊጡ  ኣሎ።እቲ ቫይረስ ብብዝሒ ከምዝተረኣየ ኣብ ዝተገልፁ ክፈለ- ከተማታት ኣዲስ ከተማ፣ልደታን ኣራዳን ብርክት ዝበለ ህዝቢ ናይ ቀደም ኣገባብ  መነባብርኡ ኣይቀየረን።  ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዝተመዝገቡ 31 ሰባት ሓዊሱ በቲ ቫይረስ ካብ ዝተለኸፉ 731  መብዛሕቲኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ።
tigrigna.voanews.com
7d